Maine

Sunset At Lazy Tom Bog

Sunset at Lazy Tom Bog near Kokadjo, Maine.

By Yankee Magazine

Nov 06 2004

Sunset  At Lazy Tom Bog (user submitted)
Photo Credit : Jay Murray